Návrh plátce mzdy na zastavení výkonu rozhodnutí dle ust. § 290 odst. 1 o.s.ř.

Návrh plátce mzdy na zastavení výkonu rozhodnutí dle ust. § 290 odst. 1 o.s.ř.

Návrh plátce mzdy na zastavení výkonu rozhodnutí dle ust. § 290 odst. 1 o.s.ř.