Dohoda spoluvlastníků budovy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově

Dohoda spoluvlastníků budovy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k budově

"Dohoda spoluvlastníků budovy o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k budově upravuje podmínky zrušení, vypořádání spoluvlastnictví, vymezení jednotek a společných částí budovy a další podmínky. "