Dohoda o rozpuštění společnosti

Dohoda o rozpuštění společnosti

V případě rozpuštění sdružení musí být majetek společnosti stejně jako jeho závazky a pohledávky společnosti mezi účastníky vypořádány. Pro potřeby vypořádání bude zpravidla nutné provést účetní závěrku a inventuru.