Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení

Jedná se o smlouvu výslovně upravenou občanským zákoníkem v ust. § 2483 a násl. Předmětem této smlouvy je závazek obchodního zástupce dlouhodobě pro zastoupeného vyvíjet činnost směřující k uzavírání kupních smluv na výrobky zastoupeného (dále také „obchody“) a závazek zastoupeného zaplatit obchodnímu zástupci za jeho činnost úplatu za podmínek a ve výši stanovené v článku III. této smlouvy (dále jen „provize“).