Smlouva o vedení účetnictví a odborném poradenství

Smlouva o vedení účetnictví a odborném poradenství

Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s účetními a jinými souvisejícími předpisy pro objednatele účetnictví a zajišťovat uvedené činnost v odst. 2 tohoto článku smlouvy, včetně poskytování odborného účetního poradenství v této oblasti (dále jen „odborná pomoc“) a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli stanovenou odměnu.