Odvolání proti rozhodnutí o zastavení řízení (§ 27 odst. 2 ZSDP)

Odvolání proti rozhodnutí o zastavení řízení (§ 27 odst. 2 ZSDP)

Odvolání proti rozhodnutí o zastavení řízení.