Oznámení o zpětvzetí odvolání (§ 48 odst. 8 ZSDP)

Oznámení o zpětvzetí odvolání (§ 48 odst. 8 ZSDP)

Oznámení o zpětvzetí odvolání.