Výpověď - soustavné porušování povinností (§ 52písm. g)

Výpověď - soustavné porušování povinností (§ 52písm. g)

Rozvázání pracovního poměru výpovědí dle zákoníku práce.