Výpověď z důvodu, že zaměstnanec má neuspokojivé pracovní výsledky - § 52 písm. f)

Výpověď z důvodu, že zaměstnanec má neuspokojivé pracovní výsledky - § 52 písm. f)

Rozvázání pracovního poměru výpovědí dle § 52 písm. f) zákoníku práce na základě neuspokojivých pracovních výsledků.