Výpověď - zdravotní důvody - zaměstnanec nesmí vykonávat práci (§ 52 písm. d)

Výpověď - zdravotní důvody - zaměstnanec nesmí vykonávat práci (§ 52 písm. d)

Výpověď - zdravotní důvody - zaměstnanec nesmí vykonávat práci (§ 52 písm. d)