Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu podle § 169 stavebního zákona

Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu podle § 169 stavebního zákona

Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu podle § 169 stavebního zákona.