Čestné prohlášení člena DR

Čestné prohlášení člena DR

Čestné prohlášení kandidáta na člena dozorčí rady akciové společnosti o splnění podmínek pro výkon funkce člena dozorčí rady společnosti.