Čestné prohlášení

Čestné prohlášení

Čestné prohlášení o splnění podmínek pro výkon člena správní rady společnosti.