Dodatek k dohodě o pracovní činnosti - rozsah práce a pracovní doba

Dodatek k dohodě o pracovní činnosti - rozsah práce a pracovní doba

Smluvní strany se dohodly na změně dohody o pracovní činnosti formou dodatku.