Dohoda o nahrazení dosavadního závazku novým

Dohoda o nahrazení dosavadního závazku novým

Dohodou o změně obsahu závazku se dosavadní závazek ruší a nahrazuje se novým závazkem.