Dohoda o odpovědnosti (hmotná odpovědnost)

Dohoda o odpovědnosti (hmotná odpovědnost)

Dohoda o odpovědnosti (hmotná odpovědnost).