Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti

"Dohoda o pracovní činnosti upravuje dobu trvání dohody, rozsah pracovní doby, místo výkonu práce, odměnu za vykonanou práci, práva a povinnosti účastníků, odpovědnost za škodu. "