Dohoda o přistoupení k dluhu

Dohoda o přistoupení k dluhu

Na základě dohody o přistoupení k dluhu se ten, kdo přistoupil k dluhu stává dlužníkem solidárním s původním, tzn., že oba dlužníci jsou nadále zavázáni společně a nerozdílně.