Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce upravuje pracovní úkol, dobu provedení práce a její rozsah, převzetí práce, odměnu za provedení pracovního úkolu, práva a povinnosti účastníků, odpovědnost za škodu, odstoupení od dohody.