Dohoda o výživném mezi manžely

Dohoda o výživném mezi manžely

Podle ust. § 697 občanského zákoníku mají manželé ze zákona vzájemnou vyživovací povinnost. Povinnost musí být plněna do té míry, aby hmotná a kulturní úroveň obou manželů byla zásadně stejná. Pokud tedy např. jeden z manželů má příjmy ze své činnosti (pracovní, podnikatelské) a druhý má tyto příjmy podstatně nižší nebo nemá žádné, je povinností majetnějšího z manželů přispívat na výživu druhému manželovi. Tato povinnost se zejména realizuje v případě, kdy manželé spolu nežijí.