Dohoda o zrušení a vypořádání společného jmění manželů k budově

Dohoda o zrušení a vypořádání společného jmění manželů k budově

Dohoda o vypořádání společného jmění manželů k budově upravje vypořádání spoluvlastnictví, vymezuje jednotky a společné části budovy, práva a povinnosti vlastníků jednotek.