Dohoda rodičů o úpravě rodičovské odpovědnosti pro dobu po rozvodu manželství (střídavá péče)

Dohoda rodičů o úpravě rodičovské odpovědnosti pro dobu po rozvodu manželství (střídavá péče)

Dohoda rodičů o úpravě rodičovské odpovědnosti pro dobu po rozvodu manželství (střídavá péče).