Jednostranné započtení

Jednostranné započtení

Jednostranným započtením zanikají vzájemné pohledávky dlužníka a věřitele co do výše nižší pohledávky.