Konto pracovní doby

Konto pracovní doby

Konto pracovní doby vymezuje jiný způsob nerovnoměrného rozvržení pracovní doby, který může obsahovat jen kolektivní smlouva, příp. vnitřní předpis zaměstnavatele.