Kupní smlouva - zrušení zástavního práva

Kupní smlouva - zrušení zástavního práva

Na nemovitosti specifikované vázne zástavní právo. Prodávající prohlašuje, že byla částka zajištěná zástavním právem v plné výši uhrazena a zavazuje se předložit kupujícímu příslušné písemné potvrzení. Kupující se zavazuje podat návrh na výmaz zástavního práva doložený potvrzením.