Návrh na vklad do kat. nem . - převod vlastnictví k bytu (z darovací smlouvy)

Návrh na vklad do kat. nem . - převod vlastnictví k bytu (z darovací smlouvy)

Návrh na vklad vlastnického práva, darovací smlouva – převod vlastnictví k bytu.