Návrh na vklad do kat. nem. - převod vlastnictví k bytu (z kupní sml.)

Návrh na vklad do kat. nem. - převod vlastnictví k bytu (z kupní sml.)

Návrh na vklad vlastnického práva, kupní smlouva – převod vlastnictví k bytu.