Návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost

Návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost

Návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost.