Návrh rozvedeného manžela na zrušení společného nájmu družstevního bytu

Návrh rozvedeného manžela na zrušení společného nájmu družstevního bytu

Návrh rozvedeného manžela na zrušení společného nájmu družstevního bytu.