Návrh věřitele na určení doby plnění

Návrh věřitele na určení doby plnění

Oprávnění dlužníka určit dobu plnění musí být ve smlouvě výslovně sjednáno. Stává se tak ve výjimečných případech, kdy je obtížné zavázat se předem ke splnění závazku předem ve stanovené lhůtě. Pokud by sjednáno nebylo, byl by věřitel oprávněn požadovat plnění ihned.