Nevhodné chování nájemce- pohrůžka vypovědí z nájmu