Odepření splnění závazku + poskytnutí dodatečné lhůty

Odepření splnění závazku + poskytnutí dodatečné lhůty

Pokud dojde oprávněně k odepření plnění, jde o výkon práva v souladu se zákonem, proto se strana, která plnění odepřela, nedostává do prodlení. Plnění může být odepřeno do doby, než druhá strana plnění poskytne, případně dokud druhá strana neposkytne dostatečné zajištění svého závazku.