Odstoupení od smlouvy - zmaření účelu smlouvy

Odstoupení od smlouvy - zmaření účelu smlouvy

Možnost odstoupení od smlouvy z důvodu zmaření účelu smlouvy zákon umožňuje jen ve striktně stanovených případech. Strana, která je dotčena zmařením účelu smlouvy, musí od smlouvy výslovně odstoupit.