Odvolání (alografní) závěti

Odvolání (alografní) závěti

V případě, kdy pořizovatel svou závěť odvolává, je třeba, aby takto učinil stejnou formou, jakou sepsal závěť.