Odvolání ( holografní) závěti

Odvolání ( holografní) závěti

V případě, kdy pořizovatel svou závěť odvolává, je třeba, aby takto učinil stejnou formou, jakou sepsal závěť.