Oznámení o odvolání plné moci

Oznámení o odvolání plné moci

Plnou moc lze odvolat. Odvolání plné moci se řídí Občanským zákoníkem. Oznámení o odvolání plné moci zástupci se mimo jiné oznamuje i z praktického hlediska správci daně.