Písemné oznámení o postoupení smlouvy o zájezdu - změna zákazníka