Písemné prohlášení správce vkladu o splnění vkladové povinnosti

Písemné prohlášení správce vkladu o splnění vkladové povinnosti

Písemné prohlášení správce vkladu o splnění vkladové povinnosti.