Plná moc k zastupování na VH

Plná moc k zastupování na VH

Plná moc k zastupování na VH.