Plná moc pro zastupování na valné hromadě

Plná moc pro zastupování na valné hromadě

Plná moc pro zastupování na valné hromadě.