Podnájemní smlouva k bytu

Podnájemní smlouva k bytu

Smlouva o podnájmu bytu vymezuje předmět podnájmu, účel užívání, výši nájemného a způsob jeho placení, služby spojené s užíváním předmětu podnájmu, práva a povinnosti smluvních stran, dobu podnájmu.