Poskytnutí přiměřené lhůty pro odstranění vad zboží

Poskytnutí přiměřené lhůty pro odstranění vad zboží

Je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může kupující požadovat buď dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží, nebo slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vady zboží ve dodatečné přiměřené lhůtě, může kupující uplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit, jestliže upozorní prodávajícího na úmysl odstoupit od smlouvy při stanovení dodatečné přiměřené lhůty nebo v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy.