Potvrzení o převzetí zboží ke skladování

Potvrzení o převzetí zboží ke skladování

Předá-li ukladatel věc skladovateli, skladovatel věc převezme a její převzetí ukladateli v písemné formě potvrdí.