Potvrzení o úhradě dluhu (kvitance)

Potvrzení o úhradě dluhu (kvitance)

Věřitel potvrzuje, že dlužník uhradil dluh, čímž zanikla pohledávka, uhrazením dluhu zaniklo rovněž zástavní právo, zřízené k zajištění této pohledávky zástavní smlouvou.