Pracovní řád

Pracovní řád

Pracovní řád je závazný pro všechny zaměstnance, upravuje rozsah platnosti, pracovní poměr, pracovní dobu a dovolenou, mzdu, pracovní cesty a náhrady cestovních výdajů, překážky v práci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, odpovědnost za způsobenou škodu, povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance.