Příkazní smlouva - obecná (mandátní)

Příkazní smlouva - obecná (mandátní)

Příkazník se zavazuje pro Příkazce na jeho účet zařídit obchodní záležitost a provádět za tím účelem činnost právní úkony a činnost určenou ve smlouvě. Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi za činnost podle této smlouv. Tato smlouva nahrazuje mandátní smlouvi.