Příloha pracovní smlouvy - užívání služebního vozidla

Příloha pracovní smlouvy - užívání služebního vozidla

Zaměstnavatel se zaměstnancem podpisem této smlouvy potvrzují, že byl zaměstnanci poskytnut k plnění pracovních úkolů služební automobil.