Prohlášení o vzdání se zástavního práva

Prohlášení o vzdání se zástavního práva

Prohlášení o vzdání se zástavního práva.