Prohlášení prodávajícího o poskytnutí záruky

Prohlášení prodávajícího o poskytnutí záruky

Zárukou za jakost zboží přejímá prodávající písemně závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.