Prohlášení spoluvlastníka a plná moc pro stavební řízení

Prohlášení spoluvlastníka a plná moc pro stavební řízení

Prohlášení a plná moc pro stavební řízení.